18 sierpnia w Warszawie marsz emerytów

Polska staje się coraz więcej emerytów, było to szczególnie widoczne po czyn stał się nowe prawo, zgodnie z którymi ludzie, którzy osiągnęli wiek sześćdziesięciu lat, może przejść na wakacje co roku. Dla osób http://www.finhelp.pl/, które chcą kontynuować pracę, istnieją pewne preferencyjne warunki, w tym roczny wzrost emerytury.

Ponadto wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w kraju wzrasta oczekiwana długość życia, na którą miało wpływ kilka czynników. Wśród nich jest podstawowy fakt, że większość obywateli dostać przyzwoity świadczeń emerytalnych, co daje możliwość zakupu lepszej jakości żywność, poświęcić więcej czasu na wypoczynku.

Warto również zauważyć, poprawa opieki zdrowotnej dla wszystkich grup ludności, w tym emerytów, dla których niektóre leki są sprzedawane po niskich cenach lub są wolne od opłat.

Aby pokazać, że po przejściu na emeryturę do życia staje się interesująca i radosna, w centrum Warszawy 18 sierpnia odbyła się parada emerytów. W wydarzeniu wzięło udział ponad dziesięć tysięcy mieszkańców z różnych miast i wsi.

Parada odbędzie się po raz piąty

Organizatorami parady, która odbywa się już piąty rok z rzędu, jest Fundacja Zaczyn. Wydarzenie to ma na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym, od których w dużym stopniu zależy życie społeczne osiedli.

Fakt, że niektórzy ludzie po przejściu na emeryturę są w stanie stresu, ponieważ tracą krąg komunikacji i czują się samotni, co ostatecznie wpływa na ogólny stan zdrowia.

Aby temu zapobiec, emeryci muszą prowadzić bardziej aktywną działalność publiczną, organizując różne wydarzenia, w tym koła. Po zakończeniu parady odbyła się dyskoteka dla osób powyżej 60 roku życia, a także koncert i lekcja mistrzowska na skandynawskim chodzeniu. W ten sposób uczestnicy parady udowodnił, że w starszym wieku, aktywne życie nie kończy się tam, zwłaszcza, że ​​nie ma dużo wolnego czasu, który może być spędzony w wychowaniu wnuków i uczynienie podróży lub wykonywania długo przechowywane marzenie.