3 listopada w Warszawie odbędzie się Światowy Kongres

Obecnie część obywateli Polski mieszka w różnych krajach. Faktem jest, że w czasie kryzysu niektóre z nich szukały wysokich zarobków, a także poprawy warunków pracy.

W związku z tym niektórzy ludzie pozostali w stałym miejscu zamieszkania.

Aby zjednoczyć siły niemal 60 milionów Polaków żyjących w kraju i za granicą, postanowiono zorganizować to wydarzenie. Światowy Kongres, który odbywa się po raz pierwszy.

Organizatorzy oczekują przybycia do Polski Polonii wielu rodaków mieszkających w Polsce, nie tylko w krajach europejskich, ale też na całym świecie. W wyniku poprawy koniunktury gospodarczej w kraju tworzone są nowe miejsca pracy i wzrasta pensja, z każdym rokiem wzrasta liczba Polaków, którzy chcą powrócić do ojczyzny.

Dlatego jednym z rozważanych kwestii na kongresie będzie udzielanie pomocy tym osobom. Współpraca Polaków mieszkających w różnych krajach umożliwia rozwinięcie stosunków kulturalnych i naukowych.

Czytaj więcej:
VaricoFix gdzie kupić;
Rhino-correct gdzie kupić;
PsoriFix gdzie kupić;
Hydroface gdzie kupić;
UpSize gdzie kupić;