Arcybiskup Barcelony uważa, że ​​tylko modlitwa może przynieść deszcz

0502166Od tej katastrofy cierpią, a mieszkańców miasta, a wszystkie miejscowej flory i fauny.

Ta sucha pogoda nawet nie pamiętają starzy, ponieważ ostatni raz zaobserwowano, sto lat temu. Wiele zwierząt, ptaków i roślin, nie mogąc wytrzymać susze, zginęło, a jeśli pogoda będzie kontynuowana w przyszłości, może to mieć wpływ nawet więcej. Ze względu na brak deszczu, zbiorów również zabite, a nie na tyle wilgoci w glebie.

W celu, opadów, arcybiskup Barcelony poprosił wszystkich wiernych mieszkańców zwracać się do Boga w modlitwie o deszcz. Ponadto, aby pójść za jego przykładem, zapytał wielu świętych szafarzy z różnych wiosek i miast w Hiszpanii, ponieważ nie tylko Barcelona testuje takich potrzeb. Wielu parafian nadzieję, że Bóg słyszy modlitwy, i On zsyła deszcz na ich ziemi. Przez cały czas obserwacji meteorologicznych, uważa się, że latem ubiegłego roku w Hiszpanii, był najgorętszy, a wysoka temperatura, która stała przez cały miesiąc w środku lata był najbardziej długotrwały.