Ciągłe spory speedway

0601161Kilka dni temu w Warszawie, w spotkaniu prezydentów Club Speedway.

W spotkaniu wzięli udział szefowie pierwszych i drugich zespołów w lidze. Głównym tematem, który zwrócił szczególną uwagę – to plany na przyszły rok i dyskutować format sezonie 2016. Oczywiście, nie przegap oczu wieczne pytania o zespoły dłużników. Należy pamiętać, że w ciągu ostatnich kilku lat, kierownictwo federacji próbuje pomóc klubów, które są należne. Jednak teraz zdecydowano się na bardziej ściśle stosować się do tych, którzy na czas nie spełnia swoich zobowiązań finansowych.

Po wielu dyskusji i debaty liderów klubów podjęły szereg ważnych decyzji dotyczących formatu mistrzostw w tym roku, a także na to, jak będą pracować z dłużnikami. Według poufnych, wiele pytań wciąż pozostaje nierozwiązana, więc jak najszybciej do ponownego montażu.