Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Polsce

Ze względu na niedobór siły roboczej w wielu branżach w Polsce, przedsiębiorcy i rolnicy są zmuszani do podnoszenia płac w celu przyciągnięcia jak największej liczby specjalistów.

W kraju wynagrodzenia i świadczenia Piaski socjalne stale rosną, a kolejny wzrost odnotowano w styczniu tego roku, dzięki czemu średnia pensja to ponad 4 tys. Zł.

Wszystko to wpłynęło na to, że każdego roku coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski, chcąc znaleźć pracę.

Jeśli kilka lat temu większość z nich pracowała w sektorze rolnym, ostatnio cudzoziemcy zaobserwowali Annopol zmiany na rynku pracy. Osiem lat temu sektor rolnictwa odnotował ponad 60% wszystkich wniosków o zatrudnienie cudzoziemców, podczas gdy w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 17%.

Branże popularne wśród obcokrajowców

Główną tego przyczyną jest fakt, że większość osób przyjeżdża do pracy w branży budowlanej i transportowej, a także w gastronomii i gospodarstwie domowym.

Warto zauważyć, że poziom płac zależy nie tylko od rodzaju działalności, ale także od regionu, ponieważ w różnych województwach może się różnić.

Począwszy od nowego roku, nowe zasady mają zastosowanie do sezonowego Ostrów Lubelski zatrudnienia cudzoziemców.

Zgodnie z nowym ustawodawstwem obcokrajowcy mają prawo do pracy w Polsce przez dziewięć miesięcy w ciągu roku.

Mimo to polscy rolnicy i przedsiębiorcy proszą rząd o dalsze uproszczenie procedury zatrudniania Tyszowce cudzoziemców.

Faktem jest, że w wyniku wzrostu produkcji, który obserwuje się we wszystkich sektorach, istnieje stały niedobór nie tylko pracowników, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Stało się to szczególnie ważne po wzroście popytu na polskie Łaszczów produkty, nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku zewnętrznym, o czym świadczy wzrost eksportu wielu towarów.