Coraz więcej polskich migrantów wraca do domu

W związku z poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce i wzrostem płac coraz większa liczba obywateli woli wyjeżdżać do pracy w innych krajach.
Ponadto, według statystyk http://www.finhelp.pl/, co roku coraz większa liczba Polaków, którzy wcześniej wyjechali za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, wraca do ojczyzny.

Nikomu tak nie jest, że dosłownie dziesięć lat temu, gdy poziom życia w Polsce był niższy niż w takich krajach europejskich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, stosunkowo dużo osób znalazło tam pracę, najczęściej w budownictwie, sfera usług, medycyna i rolnictwo.

900 tysięcy Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii

Obecnie na przykład około 900 000 pracowników migrujących z Polski pracuje w Wielkiej Brytanii, większość z nich myśli o powrocie do kraju. Pod tym względem przedsiębiorcy i rolnicy robią wszystko, co możliwe, aby zapobiec odpływowi pracowników, podnieść płace i poprawić warunki pracy.

Faktem jest, że w Anglii brakowało pracowników, dotyczy to praktycznie wszystkich sfer działalności, a główną przyczyną tego jest odpływ migrantów zarobkowych.

Ponadto rząd kraju gwarantuje prawa i wolności obywatelom UE legalnie przebywającym i pracującym na terytorium Wysp Brytyjskich.

Rząd polski dokłada również wszelkich starań, aby jak najwięcej Polaków opuściło kraj tak szybko, jak to możliwe, wracając do domu, ponieważ istnieje również problem niedoboru siły roboczej. I to pomimo faktu, że każdego roku przybywa do Polski coraz więcej pracowników z krajów wschodnich.

W chwili obecnej realizowanych jest kilka programów społecznych, w tym sprzedaż mieszkań na preferencyjnych warunkach dla młodych ludzi. Istotnym czynnikiem jest spadek wieku emerytalnego, wzrost wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych, co poprawia samopoczucie obywateli. Warto zauważyć poprawę usług medycznych, która w dużej mierze wpłynęła na wzrost średniej długości życia.