Czeskie związki zawodowe potrzebne do wyrównania wynagrodzeń pracowników medycznych w szpitalach prywatnych i publicznych

01071610Praca w branży medycznej wymaga pracowników o wysokich kwalifikacjach i odpowiedzialności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Bardzo często praca personelu medycznego to nie tylko zdrowie, ale również życie pacjentów. Jednak nie wszystkie instytucje są równie cenione swoją pracę. Tak więc, na przykład, w Republice Czeskiej prywatnym szpitalu pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenia niż ich koledzy, którzy pracują w instytucjach publicznych.

W związku z tym, że czeskie związki zawodowe, aby wymagania dotyczące ustanowienia wspólnych taryf płatności wynagrodzenia, zarówno prywatnie, jak i organizacje związane ze zdrowiem publicznym. Nie zgadzam się właścicielom prywatnych klinik, którzy uważają, że mają prawo, aby ustawić stawkę celną dla swoich pracowników oraz za ingerencję w ich działalności, mogą pojawić się problemy na rynku pracy. Personel medyczny organizacji prywatnych mają nadzieję, że będą w stanie osiągnąć zrównania płac w przedsiębiorstwach państwowych, ponieważ wierzą, że za wykonywanie tej samej pracy, bez względu na organizację pracy, wypłata musi być równa.

Czytaj więcej:
pożyczka do domu Zduńska Wola;
pożyczka do domu Kutno;
pożyczka do domu Radomsko;
pożyczka do domu Skierniewice;
pożyczka do domu Zgierz;