Działalność Fundacji Byc Bardziej w Polsce

Pomimo faktu, że stale poprawy dobrostanu obywateli w Polsce, wzrost płac i świadczeń, jak również obniżenia poziomu bezrobocia, istnieje pewna kategoria ludzi potrzebujących pomocy społecznej.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego wielu rodziców musiało wydawać dużo pieniędzy na zakup materiałów szkolnych, mundurowych.

W kraju, oprócz organizacji państwowych, które są zaangażowane w cele charytatywne, istnieją również fundusze publiczne, w których ludzie dobrowolnie przekazują fundusze. Jednym z nich jest fundacja „Byc Bardziej”, której przywódcy postanowili zorganizować kampanię „Obiad na obiad”.

Jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia jest ksiądz Andzhey Sikorsky, który powiedział, że pomimo faktu, że poziom ubóstwa w kraju jest stale malejącą, interes w tym programie nie maleje, lecz rośnie.

W celu zapewnienia, że ​​instytucje dziecięce nie mają separacji dzieci, płacąc posiłek, przedstawiciele funduszu nie dają mu szerokiego rozgłosu. Kategoria osób, którym fundacja zapewnia pomoc obejmuje te rodziny, w których dochód na osobę wynosi mniej niż 900 złotych.