Dzięki pracy polskich obywateli każdego roku jest coraz mniejsza

Gdy stało się znane ze słów prezesa Instytutu Badawczego Piotr Lewandowski, w Polsce nie jest narodem, a proces starzenia się, w ciągu kilku lat liczba Polaków pracujących zostanie zmniejszona o 30%.

Jeśli tak się stanie, można dostać się do sytuacji, w których emeryci będą znacznie większe niż pracowników najemnych, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji, ponieważ nie będzie duży deficyt w funduszu emerytalnym. Dlatego też, w naszych czasach konieczne jest, aby podjąć drastyczne środki, z których jeden jest wzrost wskaźnika urodzeń.

Również Lewandowski mówi, że jest to konieczne w najbliższej przyszłości w celu rozwiązania problemu związanego z wiekiem wprowadzeniu zasłużony odpoczynek. Istnieje potrzeba, aby zwiększyć, bo w ciągu kilku lat większość Polaków osiągnął wiek pięćdziesięciu.

W tej sytuacji może mieć pozytywny wpływ, że obywatele polscy mieszkający w innych krajach powróci do ojczyzny, która jest niezbędna do tworzenia dobrego środowiska pracy. Po tym wszystkim, ta tendencja została już zaobserwować, szczególnie po Wielkiej Brytanii zdecydował się wycofać ze struktury UE.

Czytaj więcej:
Szybkie pożyczki Suchedniów;
Szybkie pożyczki Połaniec;
Szybkie pożyczki Opatów;
Szybkie pożyczki Sędziszów;
Szybkie pożyczki Stąporków;