Forum Inwestycyjne odbyło się w Polsce

W naszych czasach nie należy liczyć na udane prowadzenie działalności bez wprowadzania nowoczesnych technologii, które pozwalają na poprawę jakości i zwiększenie liczby produktów, nie wspominając o możliwości oszczędzania energii, co również jest ważnym czynnikiem.

W Polsce zwraca się szczególną uwagę na ten kierunek, co nie jest zaskakujące, ponieważ co roku otwierane są nowe przedsiębiorstwa, będące własnością zarówno lokalnych, jak i zagranicznych przedsiębiorców.

Aby móc dzielić się innowacjami, rozwiązywać codzienne problemy i realizować projekty związane z finansowaniem, energetyką i medycyną, w Tarnowie odbyło się forum inwestycyjne na dwa dni.

W wydarzeniu wzięli udział nie tylko inwestorzy i przedsiębiorcy, ale także politycy, naukowcy, a także autorzy nowych pomysłów. Wśród zagadnień, które były aktywnie dyskutowane na forum, automatyzacja, zarówno na skalę przemysłową, jak i na poziomie gospodarstw domowych.

W sektorze przemysłowym płace rosną

Otwarcie nowych fabryk i fabryk pozwala poprawić wskaźniki zatrudnienia ludności, a także przyczynia się do wzrostu płac. Według statystyk w marcu tego roku w sektorze przedsiębiorstw pojawiły się nowe miejsca pracy o 3,7% więcej, w porównaniu z tym samym miesiącem w 2016 roku. Ponadto średni poziom dochodów obywateli pracujących w tym przemyśle wzrósł o prawie 7%, a obecnie wynosi 1 163 euro.

Wzrost płac nie dotyczy tylko przemysłu, ale także innych sektorów, na przykład handlu, ponieważ w ubiegłym miesiącu odnotowano również wzrost płac.

Należy zauważyć, że oprócz poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, na wzrost płac wpływa fakt, że niektóre firmy borykają się z problemem niedoboru pracowników, za które są zmuszeni podnosić pensje.

Dotyczy to w szczególności sektora rolnego, ponieważ w Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, młodzi ludzie wolą przenieść się do stałego miejsca zamieszkania w miastach. Eksperci przewidują, że w tym roku dochody Polaków będą nadal rosły.

Czytaj więcej:
Lipsk;
Stawiski;
Szepietowo;
Suchowola;
Nowogród;