Fundusz UE przeznaczy 200 milionów euro na rzecz Polski

W poniedziałek w Warszawie, ogłoszono, że w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” dla polskich innowacyjnych projektów UE przeznaczy 200 mln euro, a dziś jest to największy kontrakt fundusz inwestycyjny.

Wszystkie te fundusze zostaną zaprojektowane w celu zapewnienia pomyślnego rozwoju średnich i małych innowacyjnych firm na polskim rynku.

Ponadto okazało się, że zgodnie z nowym budżetem UE Polska otrzyma około 64,5 mld euro, które zostaną przekazane w ramach polityki spójności. Pomimo faktu, że Polska jest największym beneficjentem, nie zgadza się ona z nowym projektem budżetu, ponieważ przewiduje zmniejszenie kosztów nie tylko polityki spójności, ale także regionalnej.

W porównaniu z poprzednią prognozą finansową, która została ogłoszona na początku tego miesiąca, przydzielona kwota jest mniejsza o dwadzieścia miliardów euro. Wszystko to może wpłynąć na gospodarkę kraju, który rozwija się w szybkim tempie.

W związku z tym znacznie poprawiły dobrobyt Polaków, dla których wiek emerytalny został obniżony, stale rosnące płace i świadczenia socjalne, a także znacząco zmniejszając stopę bezrobocia, które obecnie wynosi 6,3%.

Kraj coraz bardziej docenia zagranicznych pracowników

Należy zauważyć, że brakuje pracowników, szczególnie w sektorze rolnym, ponieważ pomimo ciężkiej pracy płace są znacznie niższe niż w przedsiębiorstwach. Według ekspertów, ostatnie Polscy pracodawcy zaczęli doceniać cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, by pracować, a dowodem na to jest fakt, że niektóre z nich są skłonni zapłacić więcej obcokrajowców niż ich rodacy.

Według badań przeprowadzonych w pierwszej połowie tego roku opinię tę podziela 24% pracodawców lub co czwarta osoba, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 16%.

Dawno minęły czasy, kiedy Polacy otrzymali wyższe pensje, a powodem tego był fakt, że każdego roku popyt na pracowników z zagranicy w celu przyciągnięcia uwagi, na które pracodawcy są zmuszeni do podniesienia pensji. Ponadto często oferują zakwaterowanie obcokrajowcom, zapłatę za transport, do którego dostają się do pracy, a nawet Internet.

Czytaj więcej:
Lubawa;
Orneta;
Lidzbark;
Olsztynek;
Barczewo;