Kongres Gospodarczy odbywa się w Polsce

14 maja Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął swoje prace w polskim mieście Katowice już po raz dziesiąty z jedenastoma tysiącami uczestników.

Główne tematy, które zostaną omówione w ciągu trzech dni, jest rozwój gospodarki, technologii, a także perspektywa dalszych celów finansowych i gospodarczych Unii Europejskiej, które należy spełnić w Polsce.

Ponadto uczestnicy kongresu, wśród których znajdą się zarówno zagraniczni, jak i polscy dziennikarze, biznesmeni i politycy, zajmą się kwestią przedsiębiorczości.

Jedna z kwestii omawianych w pierwszym dniu spotkań

W pierwszym dniu spotkania Ministra Polski Jerzy Kvetsinsky powiedział, że w niektórych prowincjach kraju nie zostały wdrożone środki przeznaczone przez Brukselę, ale może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Fakt, że pieniądze, których wysokość wynosi około jednego miliarda euro, mogą zostać przeniesione do innych regionów, gdzie znaleźć odpowiednie zastosowanie i wykorzystać w pełni swoich celów.

Fundusze można również przenieść na realizację programów państwowych, a nawet z powrotem, co byłoby najbardziej pożądane. Ze słów ministra, okazało się, że takie problemy są obserwowane w niemal wszystkich wschodnich prowincjach kraju, z wyjątkiem Pidkarpatiya, więc kierownictwo musi jak najszybciej znaleźć wyjście z tej sytuacji, a w końcu, Komisja Europejska oceni koszty przyznanych środków.

Istnieje wiele możliwości inwestowania pomocy finansowej, takich jak wsparcie i dalszy rozwój rolnictwa, który jest jednym z głównych kierunków gospodarki kraju.

Ważnym problemem jest poprawa stanu środowiska, co również wymaga dużo inwestycji, i to nie wspominając o naprawę i budowę nowych dróg, ruchu drogowego i kolejowego. Dodano do tego jest poprawa infrastruktury nie tylko duże miasta, ale inne miejscowości, szczególnie tych położonych na obszarach wiejskich, aby przyciągnąć uwagę Polaków, którzy chcą przenieść się tu na stałe mieszkają.

Czytaj więcej:
Starachowice;
Skarżysko-Kamienna;
Sandomierz;
Końskie;
Busko-Zdrój;