Lato w Warszawie odbędzie się Kongres Młodzieży 1st

2001161W lecie 2016 roku w Warszawie, będzie musiał zdać 1 Kongres Młodzieży Polski..

Głównym celem tego wydarzenia jest to, że młodzi Polacy mieszkający na całym świecie, mogli spotkać się w jednym miejscu, aby zaprzyjaźnić się i poznać cechy polskiej kultury i tradycji.

Według jednego z organizatorów spotkania bp Wiesław Lehovicha, który nadzoruje kwestie emigracji Polaków w Kongresie należy udział ponad 350 przedstawicieli różnych stowarzyszeń młodzieżowych z całego świata. Zauważył również, że takie wydarzenia pomogą zjednoczyć Polaków na całym świecie i będzie inspiracją do pomóc młodym ludziom stać się bardziej zaangażować się w rozwój organizacji polonijnych.

Kto przyszedł do Kongresu, młodych rodzin będzie mieszkać w zborze, aby w pełni wchłonąć atmosferę i tradycję polskich rodzin, a także zrozumienie specyfiki wiary, która jest Polaków.