Mieszkańcy Polski nadal protestują

Pomimo tego, że w Polsce płace wzrastają, a warunki pracy poprawiają się, jest grupa specjalistów wyrażających niezadowolenie.

Jak wiadomo, przez 14 dni grupa młodych lekarzy złożyła strajk głodowy, wymagając wzrostu wynagrodzeń i stworzyć lepsze warunki pracy.

Obecnie młodzi profesjonaliści po ukończeniu szkoły medycznej otrzymują niskie wynagrodzenia, ponieważ nie mają doświadczenia zawodowego, dlatego niektórzy decydują się na wyjazdy do innych krajów. W rezultacie w niektórych szpitalach brakuje personelu, więc dodatkowe obciążenia personelu nakłada się na pracowników.

Jest to szczególnie prawdą w okresie jesiennym, kiedy przypadki chorób zimnych i zakaźnych stały się częściej z zimną zatrzaskami. Rząd Polski zaplanował podwyższenie wynagrodzenia dla specjalistów medycznych w przyszłym roku, za które przekazano ponad 3 mld zł. Ta decyzja nie zaspokaja wielu młodych lekarzy, którzy planują udać się do protestu w budynku Premier Office.

Czytaj więcej:
Spirulin Plus Polska;
Green Barley Plus Polska;
Cistus Plus Polska;
Snoran Plus Polska;
Fibre Select Polska;