Mieszkańcy Polski protestują w Polsce

Aby zostać dobrym lekarzem musisz przez kilka lat studiować na uniwersytecie i mieć odpowiednią praktykę.

W tej chwili w Polsce jest jakiś problem ze względu na fakt, że niektórzy lekarze wyjeżdżają do innych krajów europejskich, gdzie wynagrodzenia są wyższe, a warunki pracy są lepsze.

W związku z tym w niektórych instytucjach medycznych nie ma wystarczającej liczby pracowników, dlatego pracownicy często muszą pracować z dodatkowym obciążeniem pracą, nie wspominając o częstym obowiązku poza sezonem.

Doprowadziło to do tego, że przedstawiciele Ogólnopolskiej Związkowcy ogłosili protest, którego głównym wymogiem jest podniesienie wynagrodzenia. Protestujący zażądali, aby rząd poprawił jakość specjalistów ds. Kształcenia i godne warunki pracy, aby nie musieli wyjeżdżać do innych krajów.

Z kolei Minister Zdrowia zapewniał, że obecnie nie można spełnić wymogów protestujących w kwestii wzrostu wynagrodzeń, które powinny wynosić co najmniej dwie średnie w całym kraju, ponieważ nie są one finansowane w budżecie.