Migranci przyjeżdżają do pracy w Polsce

W związku z brakiem siły roboczej w Polsce, dotyczy to praktycznie wszystkich branż, coraz więcej zagranicznych obywateli przyjeżdża do kraju co roku, najczęściej z krajów wschodnich w poszukiwaniu pracy.

Na takie wskaźniki miała również wpływ poprawa sytuacji gospodarczej i wzrost płac, w tym minimum.

Często zdarza się jednak, że polscy pracodawcy odmawiają znalezienia pracy z przyczyn obiektywnych, wśród których często brakuje odpowiednich dokumentów.

Powody odmowy zatrudnienia

Na przykład wiza turystyczna nie daje prawa do pracy, dlatego ci menedżerowie przedsiębiorstw, którzy naruszają tę klauzulę prawa, są karani grzywnami, a to nie wspomina o obcokrajowcach przebywających nielegalnie w Polsce. Ponadto często występują awarie, jeśli pracownik nie spełnia kwalifikacji, oznacza to brak dyplomu o specjalności.

Warto również zauważyć, że większość pracodawców nie wyraża szczególnej chęci poświęcenia czasu i pieniędzy na szkolenia pracowników, zwłaszcza dla obcokrajowców.

Podczas zatrudnienia ważnym czynnikiem jest znajomość języka polskiego, a jeśli dana osoba nie jest jego właścicielem, pierwszeństwo zostanie przyznane innemu kandydatowi.

Obecnie w niektórych przedsiębiorstwach, gdzie najczęściej oferowane są wysokie wynagrodzenia, kilku migrantów zarobkowych domaga się jednej pracy, co umożliwia pracodawcy wybór najbardziej odpowiedniego kandydata. Warto zauważyć, że jeśli kilka lat temu większość cudzoziemców znalazła pracę w sektorze rolnym, w ubiegłym roku często znajdowali pracę w usługach, firmach budowlanych i przedsiębiorstwach przemysłowych.

Przyczyn tego jest kilka, a głównymi są wyższe zarobki, a także możliwość mieszkania w mieście, co jest ważnym czynnikiem, szczególnie dla młodych ludzi. Wielu rolników i menedżerów przedsiębiorstw często oferuje migrantom zarobkowym bezpłatną pracę, zakwaterowanie i inne atrakcyjne oferty.