Młodzi lekarze wyjechać za granicę

2201161Według ostatnich statystyk, ponad 50% młodych lekarzy dziś wyjechać za granicę, a nie do pobytu i pracy w Polsce.

W szczególności, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, duża liczba absolwentów uczelni medycznych wysyłanych do Unii Europejskiej, ponieważ nie mogą zaoferować lepsze warunki pracy i wyższych płac.
Dzisiaj, na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, stan opieki zdrowotnej w Polsce jest na niewystarczającym poziomie, więc młodzi lekarze decydują się na pracę za granicą klinik, ze względu na bardziej korzystnych warunkach.

Eksperci ostrzegają, że w najbliższych latach sytuacja z odpływem pracowników służby zdrowia za granicą, mogą stać się jeszcze bardziej widoczne. Faktem jest, że w tej chwili nie jest aktywnym ekspansja na rynkach pracy w dużych krajach, takich jak USA, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i tak dalej. W związku z tym, możliwe jest, że liczba młodych profesjonalistów opuścić Polskę za granicą wzrośnie.