Monetarne dodanie do polskich nauczycieli

W Polsce planowane jest podniesienie wynagrodzenia nauczycieli, lekarzy i innych pracowników organizacji budżetowych.

Jednak w celu stymulowania rozwoju zawodowego nauczycieli zdecydowano, że do uprawnionych nauczycieli zostanie przyznana miesięczna dieta w wysokości 120 euro.

Aby to otrzymać, należy co trzy lata potwierdzać poziom kwalifikacji. Stało się to znane z wypowiedzi ministra edukacji polskiej, Anny Zalewskiej, która jest inicjatorem tego projektu. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie znana na początku września.

Wzrost wynagrodzenia jest konieczny, aby zapewnić, że specjaliści, którzy ukończyli uniwersytety, nie wyjeżdżali do innych krajów w poszukiwaniu wyższych zarobków, ale pozostali w Polsce.

Rząd przywiązuje szczególną uwagę do systemu edukacji, ponieważ jakość kształcenia specjalistów zależy od jego poziomu. Obecnie stopa bezrobocia w kraju jest na najniższym poziomie, a nawet w niektórych przypadkach nie ma wystarczającej liczby pracowników.