Na Śląsku omówić program „dla życia”

Rząd polski rozwija się dużej liczby programów przewidzianych do poprawy dobrostanu obywateli.

Jednym z nich jest projekt „dla życia” ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, na Śląsku odbyła konsultacje w celu określenia priorytetów, które należy rozwiązać. W chwili obecnej w tej prowincji jest domem dla 340.000 osób niepełnosprawnych, z których każdy wymaga szczególnej uwagi. Program przewiduje budowę specjalnej obudowie dla tych osób, jak również pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Niektóre z osób niepełnosprawnych, pomimo faktu, że otrzymują oni korzyści, są gotowi do ciężkiej pracy, bo chcą nie tylko, aby uzyskać więcej pieniędzy, ale również do komunikowania się w zespole, ponieważ w ten sposób życia ma pozytywny wpływ na ich kondycji psychicznej i daje wiarę w przyszłość. W celu realizacji tego programu w skali kraju w tym roku ponad 120 mln euro zostanie przeznaczone z budżetu państwa.