Narodowy Bank Polski o przekazach pieniężnych

W Polsce, przy stałym wzroście gospodarki, dobrobyt obywateli wyraźnie się poprawia, co sprawia, że ​​obywatele danego kraju częściej kupują różne towary, w tym samochody i nieruchomości, a także wolą żywność ekologiczną, mimo że ich koszt jest droższy.

Ponadto Polacy zwracają większą uwagę na rekreację, podczas której odbywają wycieczki do różnych miejsc w kraju, a także wyjeżdżają za granicę.

Ze względu na rosnącą siłę nabywczą ludności, oferuje więcej różnych przedsiębiorstw, w których dostępne są miejsca pracy, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia.

Na przykład w kwietniu było to 6,3% iw porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik ten spadł o 0,3%, dotyczy to wszystkich województw. Tym samym w Polsce w centrach zatrudnienia zarejestrowanych jest nieco ponad milion osób.

W 2017 r. Polscy emigranci przekazali przekazy o wartości 3,8 mld euro

W ostatnim czasie zwiększył się napływ migrantów zarobkowych, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy. Jednocześnie wielu Polaków, wcześniej wyjechał z kraju w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i wyższych płac, zaczęli powrót do ojczyzny, ale niektórzy obywatele polscy lewej do pracy za granicą.

Jak wynika z raportów Narodowego Banku Polskiego, w 2017 roku emigranci przekazywali przelewy do swoich krewnych, których łączna kwota wynosiła 3,8 miliarda euro, a pieniądze były częściej otrzymywane od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Zauważono również, że od września do końca ubiegłego roku obcokrajowcy pracujący w Polsce wydalili z kraju około 3,5 miliarda złotych, czyli o prawie miliard więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku. Należy zauważyć, że ustawa została podpisana w kwietniu, Prezydenta RP, zgodnie z którym środki błędnie wymienione niewłaściwego konta bankowego do zwrotu. Wcześniej w takiej sytuacji o refundację klient mógł liczyć tylko z nadzieją, dla przyzwoitości odbiorcy, który zgadza się dobrowolnie ich zwrotu.

Czytaj więcej:
Kuźnia Raciborska;
Siewierz;
Żarki;
Krzepice;
Ogrodzieniec;