Nowe prawo zjednoczyć dwa posty

290116-228 stycznia 2016 polski Sejm uchwalił ustawę, na podstawie której reguluje aktywność prokuratury w kraju.

W szczególności obecnie Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości, zostaną połączone w jedną. Przez większość posłów głosowało za zmianą – 236.

W ramach przyjętego prawa, w dniu 4 marca 2016 r połączenie się zdarzyć dwa posty – Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. To jest prokurator generalny będzie miał okazję nie tylko do monitorowania pracy prokuratury, ale również produkuje szereg dekretów i zarządzeń. Ponadto, zgodnie z tym prawem, szereg zmian wystąpić w strukturze władzy wykonawczej. W szczególności prokuratury wojskowej zostaną wyeliminowane, a zamiast tego będą biura regionalne Prokurator Apelacyjny w.

Stanowisko nowego Prokuratora Generalnego trwa przedstawiciela partii politycznej „Prawo i Sprawiedliwość” Zbigniew Zёbro, który jest obecnie Minister Sprawiedliwości.