Opublikowano nowy projekt budżetu UE

Jak wcześniej informowaliśmy, 2 maja projekt budżetu UE, opracowany na siedem lat, powinien zostać opublikowany.

Biorąc pod uwagę fakt, że Wielka Brytania pochodzi z członkostwa, co stanowiło około 15 miliardów euro każdego roku, budżet zostanie zmniejszony o około 100 miliardów, co oznacza, że ​​w niektórych krajach będzie znacznie niższa kwota płatności.

Pod tym względem wielu polskich ekspertów wyraziło opinię, że Polska znajdzie się na tej liście i nie będzie mogła otrzymać poprzednich kwot, ponieważ dzięki gwałtownemu wzrostowi PKB sytuacja gospodarcza w kraju poprawia się.

Jednak ich prognozy się nie zmaterializowały i, jak się okazało, od 2021 do 2027 roku, Polska nie spodziewa się dużego spadku otrzymanych środków. Stało się to znane po rozważeniu budżetu, Komisja Europejska przyjęła taką decyzję.

W przypadku Polski nie przewiduje się dużego spadku płatności

Jak się dowiedział ze słów posła jednej ze stron, udało się doprowadzić do przyjęcia takiego projektu, który pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój Polski, dzięki rządowi kraju, szczególnie po interwencji Mateusza Morawieckiego. Zamiast zmniejszać płatności, komisja postanowiła ponownie rozważyć ich wartość w funduszach, na przykład, aby przeznaczyć mniej pieniędzy na rozwój sektora rolnego i polityki regionalnej, kierując się w większym stopniu ku funduszom ogólnoeuropejskim.

W porównaniu z obecnym budżetem polityka ratowania będzie w przyszłości zmniejszona o 10%, a rolnictwo o połowę mniej, a to jest dostosowane do inflacji.

W każdym razie takie prognozy były do ​​dziś, jednak władze polskie mają nadzieję, że po omówieniu przedłożonego dokumentu liczby te mogą być niższe. Dzięki pomocy finansowej, jaką Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej, krajowi udało się osiągnąć wiele sukcesów, w tym gospodarkę. Każdego roku otwiera się coraz więcej nowych przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w których pojawiają się miejsca pracy, tym samym zmniejszając stopę bezrobocia w kraju. Ponadto wzrastają wynagrodzenia i świadczenia socjalne, poprawia się dobrobyt ludności, ponieważ Polacy zaczynają więcej podróżować, a siła nabywcza rośnie.

Czytaj więcej:
Pszczyna;
Lubliniec;
Łaziska Górne;
Rydułtowy;
Bieruń;