Osiągnięcia polskiej gospodarki

W konferencji, która odbyła się niedawno w Polsce, poinformował Prime Minister Finansów i Rozwoju Mateush Moravetsky, który zauważył, że tegoroczny budżet osiągnął nadwyżkę około 5 mld zł.

Tak wysokie wyniki polskiej gospodarki nie udało się osiągnąć wcześniej, a to pokazuje, że rząd wybrał właściwą drogę rozwoju.

Pomijając fakt, że stale rosnące płace i poprawy dobrostanu Polaków w kraju, wielu programów społecznych mających na celu pomoc ubogim.

Warto również zauważyć, że w tym roku coraz więcej firm zagranicznych podjąć decyzję o inwestowaniu w polskiej gospodarce, przynosząc nowe firmy są budowane, które tworzą miejsca pracy.

Wszystko to korzystny wpływ na poziom bezrobocia, który jest obecnie najniższy spośród wszystkich krajów europejskich. Ponadto, w wielu sektorach, zwłaszcza w sektorze usług, jest sytuacja, gdy nie ma wystarczającej ilości personelu.