Podczas Światowych Dni Młodzieży będą obejmować wojskowego w Polsce

27051611W związku z tak dużym wydarzeniu co gospodarstwo Światowych Dni Młodzieży, polskie władze, które odbędzie się to wydarzenie poważnie zaangażowany w przygotowania na przyjęcie gości.

W tym celu zdecydowano się użyć siły militarnej, z których tysiące weźmie udział w przygotowaniu i podczas wypoczynku. Około miesiąc przed rozpoczęciem tych wydarzeń, cały obszar wyznaczony na imprezach publicznych, co stanowi około dwustu pięćdziesięciu akrów, zostaną sprawdzone przez wojsko w przypadku górnictwa.

Duża liczba wojskowych uczestniczą w budowie mostów, które będą instalowane tymczasowo do ewakuacji osób, w razie potrzeby. Również znajduje się tutaj przedmioty medyczne, które będą mogli otrzymać niezbędną pomoc wszystkim potrzebującym. piloci wojskowi również nie pozostają bez pracy, a dwie załogi ratowników będzie monitorować rozwój sytuacji z helikopterów. Z pomocą wojska zostaną zainstalowane namioty wyposażone w łóżka i bezpiecznych dostaw wody pitnej.

Czytaj więcej:
pożyczki bez zaświadczeń Puławy;
pożyczki bez zaświadczeń Biała Podlaska;
pożyczki bez zaświadczeń Chełm;
pożyczki bez zaświadczeń Zamość;
pożyczki bez zaświadczeń Lublin;