Polacy zaczęli kupować więcej nowych samochodów

W Polsce przez ponad trzy i pół roku każdego roku sprzedaje się coraz więcej samochodów.

Oczywiście przyczynia się to do aktywizacji rynku motoryzacyjnego. Przez sześć miesięcy tego roku sprzedano 273 000 nowych samochodów od polskich dealerów samochodowych, a firmy najczęściej je nabywały. Co do osób, stanowią one co trzeci sprzedany samochód.

Według prognoz ekspertów do końca roku zostanie sprzedanych ponad 550 000 samochodów.

Głównym powodem tego jest wzrost siły nabywczej obywateli, ponieważ płace i emerytury rosną. Eksperci wskazał, że obywatele kraju, w ciągu ostatnich kilku lat były wielkim kupić nie tylko żywność, odzież, sprzęt AGD i inne pokrewne produkty, ale także często dokonać większych zakupów, kupując domy, mieszkania, grunty, a także nowe samochody.

Produkty krajowych producentów są popularne

Jednocześnie ważnym czynnikiem jest to, że większość Polaków preferuje produkty krajowych producentów, co pozytywnie wpływa na dalszy rozwój gospodarczy państwa.

Premier Mateus Moravetsky, stanowiących wsparcie i plan rozwoju wsi, zwrócił uwagę na fakt, że zakup towarów produkowanych w kraju, w tym produktów spożywczych z kodem kreskowym 590, przyczynia się do realizacji wielu projektów, w tym obecny. Warto zauważyć, że w czerwcu średnie wynagrodzenie w kraju wzrosło o 7,5% i wyniosło 1117,5 euro.

Jednocześnie następuje dalsza redukcja stopy bezrobocia, ponieważ zatrudnienie wzrosło o 3,7%.

Eksperci zauważają, że w tej chwili prawie każdy obywatel Polski może znaleźć przyzwoitą pracę, jeśli mu się podoba. Ze względu na to, że w przemyśle i budownictwie wynagrodzenia są wyższe niż w sektorze rolnym, wielu młodych ludzi woli przenieść się do miast. Co do cudzoziemców przybywających do pracy, każdego roku ich liczba wzrasta, a większość z nich znajduje wolne miejsca pracy w sferze usług i budownictwa.

Mazowieckie;
Małopolskie;
Opolskie;
Podkarpackie;
Podlaskie;