Polscy uczniowie siedzieli przy biurkach

W Polsce przeprowadzane są liczne reformy, które również dotykały sfery edukacji.

W związku z tym, od tego roku studenci będą studiować według nowego programu, zgodnie z którym uczniowie klas 1, 4 i 7 otrzymają nowe podręczniki.

Ponadto, osiem lat szkoły wracają, a studia w szkołach technicznych będą trwały pięć lat.

Jeśli chodzi o gimnazjum, będą one stopniowo zamykane, a liceum przełączy się na czteroletnie szkolenie. Warto zauważyć, że nauczyciele, a także wszyscy pracownicy państwowi podnoszą swoje wynagrodzenia, a od września przyszłego roku miesięcznie 500 zł zostanie wypłacony certyfikowanym nauczycielom.

Tak więc zawód nauczyciela staje się bardziej prestiżowy, co można ocenić dzięki temu, że coraz więcej młodych ludzi zaczęło wchodzić na uniwersytety pedagogiczne.

Jak się dowiedzieło, do 4 września, kiedy zajęcia zaczynają się, Polska przygotowała wszystkie szkoły, ale przedstawiciele Związku Nauczycieli Polskich naciskają rząd na podniesienie wynagrodzenia 1 stycznia przyszłego roku, a nie we wrześniu, zgodnie z planem.