Polska firma PGNiG produkuje więcej ropy naftowej

W Polsce liczba firm zagranicznych rośnie z każdym rokiem, które z powodzeniem prowadzą działalność poprzez rozwój gospodarki kraju.

Ponadto wiele polskich firm inwestuje także zasoby finansowe w inne państwa, co pozwala na poprawę stosunków handlowych.

Polska spółka PGNiG, jest zaangażowany w produkcji ropy i gazu przez dziesięć lat na rozwój norweskim szelfie kontynentalnym zainwestował ponad 1,3 mld euro. W tym okresie otrzymano tutaj ponad 2 mld metrów sześciennych gazu i 2,2 mln ton ropy naftowej.

Umożliwiło to polskiemu rynkowi dostarczenie dużej ilości zasobów energetycznych, co pozwala ustabilizować ceny różnego rodzaju paliw. Warto zauważyć, że każdego roku rośnie zużycie benzyny, oleju napędowego i gazu. Jednym z powodów jest to, że transport drogowy staje się coraz bardziej.

W związku z poprawą dobrobytu obywateli polskich niemal każda rodzina ma własny samochód, a czasami kilka samochodów. Ponadto wiele osób mieszkających w sektorze prywatnym często korzysta z energii elektrycznej lub gazu do ogrzewania, odmawiając węgla.