Polska i Rada Europy będą dyskutować kwestie kontrowersyjnych zmian w kraju

271161Rada Europy wspiera inicjatywę rządu RP, w którym władze zwróciły się do Komisji Weneckiej, aby sprawdzić i ocenić zmiany zachodzące w kraju.

W szczególności, Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland wczoraj w przemówieniu do Zgromadzenia Parlamentarnego powiedział, że popiera decyzję.

Według niego, w każdej sytuacji konfliktowej jest najlepiej odbywa się poprzez prowadzenie dialogu bezpośredniego. Dlatego też, w swoim przemówieniu, Sekretarz Generalny podał przykład kraju, który zgodził się przetestować działanie Komisji Weneckiej dotyczące spornych kwestii dotyczących ograniczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Thorbjorn Jagland powiedział również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Europy doszły do ​​porozumienia w sprawie współpracy, w którym wszystkie sporne kwestie związane ze zmianami w kraju, zostaną omówione i uzgodnione.