Polska jest krajem o rozwiniętym rynku

Wiodąca agencja indeksowa „FTSE Russell” przeniosła Polskę z krajów wschodzących do rozwiniętej kategorii, a decyzja ta wejdzie w życie w październiku przyszłego roku.

W ten sposób kraj znajdzie się na liście 25 państw, z najbardziej rozwiniętą gospodarką na świecie.

Sukcesy te osiągnięto dzięki wspólnym wysiłkom zarówno rządu, jak i pracowitych pracowników, nie zapominając jednak o pomocy udzielanej przez inne kraje, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju polskiej gospodarki.

Przez krótki okres można było poprawić samopoczucie obywateli poprzez podnoszenie płac i świadczeń społecznych. Naturalnie miało to pozytywny wpływ na przewidywaną długość życia ludności, która stale rośnie.

Przeniesienie Polski do ratingu krajów o rozwiniętym rynku znacząco zwiększy zainteresowanie zagranicznych firm, które inwestują w gospodarkę tego państwa. Powoduje to powstanie nowych miejsc pracy, poszerzenie zakresu produkcji, co pozytywnie wpłynie na stosunki handlowe.