Polska nie lubi limitu połowu ryb

W forum w Luksemburgu uczestniczyli ministrowie państw europejskich zajmujących się sektorem rybołówstwa.

Spośród dużej liczby problemów, które należy rozwiązać w najbliższej przyszłości, zwrócono uwagę na ograniczenie połowów dorsza i śledzia z Morza Bałtyckiego.

Z uwagi na fakt, że populacja ryb stale się kurczy, pierwotnie planowano wprowadzenie ograniczeń zbioru dorsza do 28%. Jednak po zakończeniu debaty głosował 8%.

Jeśli chodzi o śledź, limit tego typu ryb zwiększył się o 20%. Polska i inne kraje bałtyckie nie zgadzają się z tą decyzją, ponieważ może prowadzić do dalszego pogarszania się sytuacji ekologicznej w morzu.

Od słowa Ministra Gospodarki Morskiej Marek Grubarcheka, w obecnej sytuacji populacji dorsza jest już w katastrofalnej sytuacji, w związku z tym, decyzja powinna zostać poddana przeglądowi.

Dla Polski przemysł rybacki ma duże znaczenie, ponieważ stworzył wiele miejsc pracy, nie mówiąc już o tym, że Polacy mają możliwość zakupu świeżych produktów morskich.

Czytaj więcej:
Fly Bra Polska;
Hammer of Thor Polska;
Bliss Hair Polska;
Black Mask Polska;
ProstaPlast Polska;