Polska odwiedzić Marine Le Pen

0602201613Ostatnio w Polsce przyjdzie słynnego francuskiego przywódcę partii politycznej „Front Narodowy” Marine Le Pen.

Polityka Wizyta planowana jest w ramach kongresu, który został założony przez członków radykalnej frakcji Parlamentu Europejskiego. To wydarzenie jest zaplanowane na 18-19 lutego 2016 r. Kongres odbędzie się w Wieliczce.

W ramach spotkania kongresowego sporo problemów będzie poświęcony współczesnych zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Ponadto planowane jest omówienie różnych zagadnień związanych z rozwojem i ustanowienie stosunków handlowych i gospodarczych między państwami członkowskimi UE i innych krajach. Oczywiście nie pomijam kwestię polityki migracyjnej i krajach, zwłaszcza w świetle niedawnego pogorszenia sytuacji uchodźców w Europie. Tazhke tematem dyskusji będzie dyskusja na temat rozwoju rynków walutowych i problemy z demograficzne w krajach europejskich.