Polska podpisała umowy finansowe z UE

Na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce wpłynęło wiele czynników, z których jednym jest wsparcie finansowe UE, dzięki czemu zrealizowano dużą liczbę projektów.

W ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Polsce zostanie przydzielonych 82,5 mld euro. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju Inwestycji zapewniło, że do 15 lipca podpisano ponad 37 tys. Umów finansowych z funduszu UE o łącznej wartości około 46 mld euro.

Warto zauważyć, że o wiele chętniej było otrzymywać fundusze, o czym świadczy fakt, że złożono około 88 000 wniosków o łączną kwotę 125 miliardów euro.

Dzięki inwestycjom w ostatnich latach na terenie Polski otworzyły się nowe przedsiębiorstwa, które przyczyniły się do obniżenia poziomu bezrobocia, a także wzrostu płac, co z kolei wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej praktycznie wszystkich kategorii ludności.

68% Polaków pozytywnie oceniło sytuację finansową

Według polskiego rejestru wierzytelności, którego pracownicy przeprowadzili ankietę wśród obywateli, stwierdzono, że około 70% respondentów pozytywnie oceniło swoją sytuację finansową, co jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia w każdym kraju.

Eksperci zauważyli również, że Polacy zaczęli zwracać większą uwagę na jakość jedzenia, a także pełny odpoczynek, co pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia i promuje długowieczność.

W tym samym czasie 30% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja finansowa znacznie się poprawiła w tym roku, a 20% obywateli pogorszyło się. 15% respondentów stwierdziło, że poprawie ich sytuacji finansowej sprzyjało to, że udało im się spłacić swoje pożyczki.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, coraz więcej osób korzysta zarówno z kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych, ponieważ banki oferują je na korzystnych warunkach przy niskich stopach procentowych. Około 10% obywateli zauważyło, że projekty społeczne, w tym program „Rodzina 500+”, miały wpływ na poprawę ich sytuacji finansowej.

Człopa;
Dobrzany;
Biały Bór;
Ińsko;
Tuczno;