Polska przeznaczy miliard inwestycji

Na Forum Gospodarczego, które odbyło się w polskim mieście Krynica, zgromadziła nie tylko prezydenci niektórych krajach, ale dużej liczby przedsiębiorców, naukowców w dziedzinie gospodarki.

Takie środki są potrzebne w celu rozwiązania wspólnych projektów, rozwój stosunków handlowych, a także na realizację pomysłów związanych z energią i niezależności ekonomicznej.

To dowiedziałem się, że na tym forum zostało podpisane porozumienie między polskim rządem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, aby przeznaczyć środki w wysokości około jednego miliarda euro. Czwarta część tych inwestycji zostanie przeznaczona na rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w niektórych częściach Polski.

Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnych propozycji, a także wprowadzanie nowych wynalazków i technologii produkcji. Dodatkowe fundusze pomogą w celu dalszego rozwoju gospodarki kraju, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększania poziomu życia Polaków. Pod wieloma względami Polska idzie do czołowego miejsca na produktach eksportowych wśród krajów europejskich.