Polska przyciąga inwestorów

Jedna z polskich gazet opublikowała wywiad z wicepremierem Mateuszem Moraweckim, który powiedział, że w najbliższej przyszłości kraj ten może stać się strefą dużych inwestycji.

Chodzi o to, że ostatnio firmy zagraniczne wykazują coraz większe zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, co świadczy o otwarciu nowych fabryk, fabryk i innych przedsiębiorstw, które poprawiają sytuację gospodarczą kraju, a także otwierają nowe miejsca pracy.

Warto zauważyć, że płace i świadczenia socjalne są stale wzrasta, jednak mówi się o tym, że emeryci będą otrzymywać zasiłek w wysokości 500 zł, podczas gdy ćwiczenia nie uda, bo półtora roku koszt funduszu emerytalnego wzrosła o 20 miliardów złotych.

Rozwiązanie tego problemu zależeć będzie od uzupełnienia skarbu państwa. Według prognoz specjalistów w przyszłym roku, wzrost PKB w Polsce będzie wynosił 3,2%, jednak pracownicy agencji ratingowej Moody s są przekonani, że liczba ta wyniesie 4,3%. Zatem zaufanie do dalszego rozwoju gospodarki Polski przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów.