Polska przyciąga inwestorów

Polska jest jednym z liderów w liczbie inwestycji zagranicznych. Fakt, że kraj stworzył wszystkie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ istnieją korzyści podatkowe.

Poza tym jest wzrost gospodarczy, stabilność i ugruntowane na rynku, ponieważ Polska eksportuje swoje produkty nie tylko w krajach UE, ale także w innych krajach, w tym w Chinach.

Polska gospodarka zdołała przetrwać kryzys i skutecznie rozwijać i jak eksperci przewidują wzrost PKB w tym roku będzie nie mniej niż 3,7%. Warto również zauważyć, że liczba bezrobotnych stale maleje i Polaków w tej chwili trochę ponad 6% powierzchni kraju nie mają stałego zatrudnienia obywateli.

Wszystko to przyczynia się do faktu, że zagraniczne firmy inwestują swoje pieniądze w budowę przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury, a także kupuje różne właściwości w Polsce. Dla obcokrajowców prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy, korzystać ze specjalnych stref ekonomicznych, w których są one zwolnione z niektórych podatków, w tym podatku od zysków.