Polska przyjęła ustawę o płacy minimalnej godzinowej

08071612Dla tych obywateli, którzy otrzymują niskie płace, polski Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą ustawić minimalną płacę godzinową w wysokości około trzech euro.

Teraz, pracodawca ma prawo do uiszczenia opłaty za wykonaną pracę poniżej przyjętych standardów, określonych w przepisach. To uchroni przed oszustwami, zarówno polskich obywateli i mieszkańców innych krajów, którzy pracują tu na podstawie umowy o pracę i otrzymują płacę minimalną. Teraz, w celu obliczenia wynagrodzenia będą brane pod uwagę długość pracy pracownika.

W tym momencie ci, którzy pracują mniej niż rok, nie dostał pełną stawkę taryfową, ale tylko osiemdziesiąt procent, po prawo wejdzie w życie od pierwszego dnia pracownik otrzyma pełną płacę minimalną. Po przyjęciu zmian w ustawodawstwie spodziewany jest wzrost liczby obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy chcą przyjechać do kraju, do pracy sezonowej lub stałej pracy. Zmniejszy to niedobór siły roboczej, zwłaszcza w sektorze rolnictwa podczas zbioru jagód i owoców.

Czytaj więcej:
pożyczka do domu Lubartów;
pożyczka do domu Biłgoraj;
pożyczka do domu Łuków;
pożyczka do domu Kraśnik;
pożyczka do domu Świdnik;