Polska spodziewać dużej reformy w szkolnictwie wyższym

12091610W ostatnich latach Polska opracowała dość nieprzyjemną tendencję do kraju, gdy po zakończeniu uczelni i instytutów młodych pracowników wyjeżdżających do pracy w innych krajach.

Ta „drenażu mózgów” jest bardzo niebezpieczne w przyszłości, ponieważ w rzeczywistości potencjał intelektualny opuszczania kraju. Z tego powodu, Ministerstwo Nauki, zdecydowano się na utworzenie specjalnej agencji, która zajmie się tym problemem.

Według ministra Jarosława Govin, jak tylko w ramach systemu edukacyjnego spodziewać radykalnych zmian i reform. Przede wszystkim będą one skierowane w jaki sposób wyeliminować resztki biurokracji na uniwersytetach i stworzyć nowy rodzaj instytucji naukowych, które będą zaangażowane w badania.

Minister Edukacji również zauważyć, że prawidłowe i terminowe wdrożenie szeregu skutecznych reform może pomóc naszej nauki, aby wejść na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Przynajmniej, trzeba utworzyć wszystkie niezbędne funkcje.