Polska zwraca uwagę na poprawę sytuacji gospodarczej

Rząd Polski co roku opracowuje i wdraża różne programy mające na celu poprawę statusu społeczno-ekonomicznego obywateli.

Ten rok nie będzie wyjątkiem, ponieważ planowanych jest wiele projektów społecznych, dzięki którym poprawi się sytuacja finansowa obywateli o niskich dochodach, rodzin wielodzietnych, emerytów i innych kategorii.

To dowiedziałem się, że w najbliższej przyszłości rząd rozpatrzy ustawę o redukcji podatku dochodowego od 15% do 9% dla małych firm prywatnych, a także obniżenie stóp procentowych w funduszu ubezpieczeniowego.

Dzięki nowej ustawy, która wejdzie w życie z początkiem nowego roku podatkowego, kraj będzie kontynuować tworzenie nowych przedsiębiorstw prywatnych, które będą tworzyć nie tylko nowe miejsca pracy, ale również w celu uzupełnienia Skarbu Państwa i budżetów lokalnych.

Coraz więcej małych firm jest rejestrowanych

Ważnym czynnikiem jest to, że w ciągu ostatnich kilku lat zarejestrowano rekordową liczbę małych przedsiębiorstw w tym kraju, i dotyczy to praktycznie wszystkich branż.

Kilka lat temu, obserwowano głównie w branży rolnej, niedawno stworzył wiele małych firm zajmujących się produkcją mebli związanej ze sferą usług, handlu i innych obszarach.

Ważnym czynnikiem jest to, że wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej, coraz więcej zagranicznych firm wybrać, aby rozpocząć działalność w Polsce, zwłaszcza że obecne prawodawstwo pozwala skutecznie prowadzić działalność gospodarczą.

Warto zauważyć, że firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą zaledwie kilka lat temu, mogły osiągnąć znaczący sukces sprzedając swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i eksportując do różnych krajów.

Najczęściej młodzi ludzie w wieku od 25 do 45 lat wolą angażować się w biznes, najczęściej z wyższym wykształceniem. Ważnym czynnikiem jest to, że aby uzyskać kapitał założycielski, możesz skorzystać z usług banków, które udzielają pożyczek na korzystnych warunkach. Według statystyk co roku banki wydają coraz więcej kredytów, zarówno hipotecznych, jak i konsumpcyjnych.

Czytaj więcej:
Sejny;
Choroszcz;
Ciechanowiec;
Supraśl;
Brańsk;