Polskie firmy na liście międzynarodowych championów

W Polsce każdego roku rejestruje się coraz więcej nowych firm, co nie jest zaskakujące, ponieważ obowiązujące przepisy prawne sprzyjają pomyślnej działalności.

Poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na to, że coraz więcej zagranicznych inwestorów wybiera ten kraj do inwestycji, a większość z nich nie żałuje swojego wyboru. Specjaliści zauważają, że większość nowych firm, które rozpoczęły działalność kilka lat temu, osiągnęła sukcesy nie tylko na rynku krajowym, ale także zewnętrznym.

Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw produkujących różne towary, na które jest zapotrzebowanie, zarówno w Polsce, jak iw innych krajach, o czym świadczy fakt, że wielkość eksportu rośnie z każdym rokiem.

KGHM i PKN Orlen odniosły sukces na globalnym rynku

Centrum analityczne Polityka Insight przeprowadziło badanie, w którym wskazano firmy odnoszące największe sukcesy, które zasługiwały na miano «mistrzów świata» w zakresie rozwoju.

Na liście tej znalazła się spółka KGHM, która produkuje metale nieżelazne, głównie miedź, a także koncern rafineryjny PKN Orlen. Udało się to osiągnąć dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowych technologii, inwestycjom, które pozwoliły zdobyć wiodącą pozycję w tych branżach.

Obecnie, aby być konkurencyjnym na rynku światowym, konieczne jest ciągłe wykonywanie dużej ilości pracy, wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i inwestowanie w dalszy rozwój.

Równocześnie ważną rolę odgrywa wsparcie państwa, zwłaszcza w zakresie zawierania nowych kontraktów na dostawy towarów do różnych krajów, a także na inwestycje. Przedstawiciele Polityk Insight zauważyli również, że duże polskie firmy przyczyniają się nie tylko do tworzenia nowych miejsc pracy i uzupełniania skarbu państwa, ale także odgrywają istotną rolę w promowaniu kraju na rynkach zagranicznych.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat udało się Polsce znacznie rozwinąć stosunki handlowe z wieloma krajami, w tym z Ameryką i Chinami.

Czytaj więcej:
Sokołów Małopolski;
Rymanów;
Tyczyn;
Kańczuga;
Radomyśl Wielki;