Polsko-Amerykańskie Forum odbędzie się w Warszawie

W ostatnich latach Polska znacznie zwiększyła stosunki handlowe z wieloma krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi.

Potwierdzają to dane, które w ciągu ostatniego roku obroty handlowe między krajami wzrosły o 20%. Jak zauważył przedstawiciel amerykańskiej ambasady John Armstrong, takie relacje przyczyniają się nie tylko do poprawy rozwoju gospodarczego obu państw, ale także odgrywają ważną rolę w stabilności politycznej.

Istotnym czynnikiem jest to, że w ostatnich latach coraz więcej amerykańskich inwestorów wybrało Polskę do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania w kapitał.

Według statystyk, od 1990 r. Łączna wartość amerykańskich inwestycji w Polsce przekroczyła 42 miliardy dolarów. Jak się dowiedział, 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się polsko-amerykańskie forum gospodarcze, w którym wezmą udział przedstawiciele biznesu obu krajów.

Rozbudowa stosunków handlowych i inwestycji

Podczas tego wydarzenia rozwiązanych zostanie wiele różnych kwestii, w tym inwestycje w nowe inwestycje. Jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, wprowadzą oni nowe produkty, które są bardzo popularne w wielu krajach. Obecnie wielkość amerykańskich inwestycji wynosi około 140 miliardów złotych, dzięki czemu w krótkim czasie powstało ponad 220 tysięcy nowych miejsc pracy.

Dotyczy to praktycznie wszystkich obszarów gospodarczych, ale przede wszystkim środki zostały przeznaczone na sektor usług specjalistycznych.

Jeśli chodzi o sektory przemysłowe, najbardziej atrakcyjnym dla amerykańskich biznesmenów jest produkcja farmaceutyczna. Dzięki inwestycjom zagranicznym kraj otwiera wiele nowych fabryk, fabryk i innych przedsiębiorstw, które przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarczej, co wpływa na wzrost wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Eksperci zauważają, że od początku 2008 r. Dobrobyt Polaków z każdym rokiem jest coraz lepszy, o czym świadczy wiele czynników, w tym fakt, że ludzie zaczęli kupować więcej różnych towarów, a także częściej jeździć.

Czytaj więcej:
Debrzno;
Brusy;
Nowy Staw;
Jastarnia;
Łeba;