Postęp techniczny już w szkołach

Postęp techniczny nie utrzymuje się. Stopniowo ludzie potrzebują wysokiej jakości wiedzy, która do tej pory powinna obejmować obowiązkowe badania nowoczesnych urządzeń i gadżetów.

To prawda, nie wszystkie wyższe instytucje edukacyjne są na to gotowe, a jeszcze bardziej, szkoły nie są gotowe.

Niemniej jednak państwo rozwija projekt, w którym szkoły stopniowo zaczną zbliżać się do nowoczesnych metod nauczania, które odbywają się w krajach rozwiniętych Europy, przy użyciu interaktywnych rad.

Koncepcja interaktywnej tablicy oznacza, że ​​jest to duży ekran, zwykle co najmniej 65 cali, co powinno stopniowo zastępować standardowe tablice szkolne, na których nauczyciele napisali znacznik lub starszą wersję – z kredą. Chociaż początek projektu obejmuje tylko kilka szkół w Polsce. Jednak w przyszłości planowane jest zainstalowanie takich paneli w firmie Samsung w każdej szkole miejskiej.

Zdaniem władz będzie to stopniowo tworzyć nowe etapy rozwoju edukacji szkolnej w celu przygotowania bardziej jakościowego materiału dla uczniów.