Pracownicy cudzoziemcy w Polsce będą musieli płacić podatek

Prawdopodobnie wielu polskich tubylców wie, że mogą oni oficjalnie zatrudniać obywateli z najbliższych stanów.

Dziś w Polsce potrzebuje się wielu robotników w różnych sferach przemysłu. Wielu cudzoziemców przychodzi na specjalność hodowców i ogrodników.

W szczególności państwo zauważa, że ​​obecnie duży przepływ zagranicznych pracowników pochodzi z Ukrainy. Jest to korzystne dla rdzennych Polaków. W końcu koszt płatności dla obywateli Ukrainy może być nieco niższy niż w przypadku osób mieszkających w państwie.

Jednak Rada Ministrów w Polsce przyjęła nową ustawę, która przewiduje opodatkowanie pracodawców przez pracowników sezonowych. Oznacza to, że średnio dla jednego pracownika, który przybył z innego państwa, musisz zapłacić miesięczny podatek w wysokości 100 USD. Oczywiście społeczeństwo naprawdę tego nie spodoba i będą albo oszczędzać pracowników sezonowych, albo próbować omijać ustawodawstwo Polski.