Prezes „Polskiego Radia” podsumował pracę w poprzednim roku

W Polsce wielu Podsumowując miniony rok, a wśród nich przewodniczący „Polskiego Radia” Barbara Stanislavchik, który uważa, że ​​ogólnie rzecz biorąc był udany i owocny dla kraju.

„Polskie Radio” brał czynny udział w wielu ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w dużej liczbie.

Warto wspomnieć o Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się na wysokim poziomie, bez żadnych incydentów, pomimo faktu, że w Polsce przyszedł do wielu turystów z różnych krajów. Realizacja szczytu NATO w tym kraju można również przypisać do znaczących wydarzeń i dziennikarzy radiowych wypowiedzieć swoją publiczność wszystkie potrzebne informacje.

Dzięki wybrać odpowiedni kurs przez rząd tego kraju, był w stanie osiągnąć znaczące wyniki w rozwoju gospodarki kraju i poprawy dobrostanu obywateli. To tylko jest przyjęcie ustawy o minimalnej stawki godzinowej, w wyniku czego robotnicy zaczęli czuć się pewnie i bezpiecznie.

Po miesiącu kwietniu rozpoczął pracę programu „500+ Rodzina” liczba ubogich rodzin znacznie się zmniejszyła.