Program „Leki 75+” w Polsce

Rząd Polski opracowuje i wdraża dużą liczbę różnych programów, które mają na celu poprawę samopoczucia obywateli tego kraju. Szczególną uwagę zwracamy na osoby starsze, być może dlatego, że średnia długość życia Polaków stale rośnie.

Ważnym czynnikiem w tym zakresie jest dostępność usług medycznych. W ciągu roku działa program „Leki 75+„, zgodnie z którym bezpłatne leki są dostarczane osobom w wieku powyżej 75 lat.

Obecnie w Polsce ludzie tej grupy wiekowej mieszkają ponad 2 miliony, które w tym czasie były rozdawane około 40 milionów opakowań leków. Dzięki temu programowi udało się zaoszczędzić około 90 milionów euro, które można wykorzystać na inne cele, na przykład do odpoczynku w jednym z sanatoriów w kraju.

Lista bezpłatnych leków składa się z 1530 pozycji, ale pomimo to planuje się jej rozszerzenie, za które zostaną przyznane dodatkowe kwoty.