Program „Maluch plus” w Polsce

W Polsce, szczególną uwagę przywiązuje się do zwiększenia przyrostu naturalnego, w związku z tym, rząd opracował program „Maluch plus” w ramach którego przewiduje się budowę nowych placówek przedszkolnych, jak również poprawę maluchów usług w przedszkolach poprzez zwiększenie personelu.

Podnoszenie wynagrodzenia nauczycielom wymaga od nich wyższego wykształcenia, a także braku naruszeń prawa.

Gdy stało się znane ze słów ministra Family Elzhbety Rafalskoy, w przyszłym roku budżet programu zostanie zwiększona i wyniesie 450 mln zł, z czego połowa zostanie przeznaczona przez Fundację Pracy.

W tej chwili kraj ma 3800 różnych instytucji dla dzieci, które nie wystarcza dla rodziców, bez problemów można zidentyfikować swoje dziecko w ogrodzie, dlatego wiele matek nie może połączyć pracę i edukację dziecka.

Wzrost liczby urodzeń jest ważnym trendem, ponieważ w kraju nie jest starzenie się narodu, kiedy ludzie w wieku emerytalnym rosną, podczas gdy wskaźnik urodzeń jest niski.

Czytaj więcej:
Welltox cena;
Nicoin cena;
RevoMuscle cena;
Forte Love cena;
WAIST TRAINER cena;