Przeznaczy dodatkowe fundusze na Polskę

W Polsce infrastruktura nadal rozwija się, gdzie szczególną uwagę zwraca się na transport kolejowy, który jest jednym z głównych przewoźników nie tylko pasażerów, ale również ładunków.

Co roku otwierają się nowe kierunki w kraju, łączące duże miasta przemysłowe z małymi miastami, co umożliwia obywatelom polskim podróżowanie częściej, korzystając z usług firm kolejowych.

Uważa się, że ten transport jest jednym z najbardziej dostępnych, z wysokim stopniem bezpieczeństwa, a wraz z nadejściem szybkich pociągów stało się możliwe pokonanie długich dystansów w krótkim okresie czasu. Jak się dowiedzie, w ciągu 6 lat z europejskiego budżetu na rozwój kolejowego transportu zostanie przeznaczonych ponad 7 mld euro.

Większość tych środków będzie przeznaczona na linie, które nie są objęte projektem inwestycyjnym, a potrzebują remontu. Plan rekonstrukcji odcinków kolejowych zostanie zatwierdzony przed końcem bieżącego roku.