PZU nabył pakiet kontrolny udziałów w Banku Pekao

1012164W celu przywrócenia zakłóconego równowagę pomiędzy wczesnym kapitałem polskim i zagranicznym, ZUS (PZU), wraz ze swoim partnerem z „Funduszu Rozwoju Polskiej” przejętej ponad 30% udziałów w Banku Pekao zawarte w UniCredit – największą włoską firmę finansową.

Nabycie akcji przez firmy ubezpieczeniowe pozwoli PZU do sprawowania skutecznej kontroli nad działalnością Pekao.

O Zostało to ogłoszone w dniu 9 grudnia. Koszt zakupu udziałów w Pekao przekroczyła 10,5 mld zł. Średnia jednostkowa cena akcji Banku Pekao na tej transakcji wyniósł 123 mln PLN (około 28 euro).

Jest pewien, aby spełnić pragnienie strategii PZU na utworzenie polskiej grupy bankowej z aktywów finansowych przekraczających 140 mld zł (30 mln euro).

Czytaj więcej:
Chwilówki online Myszyniec;
Chwilówki online Kałuszyn;
Chwilówki online Drobin;
Chwilówki online Chorzele;
Chwilówki online Wyszogród;