Realizacja inwestycji w Polsce

Według raportu Barclays napływ zagranicznych pracowników do Polski przyczynia się do lepszego rozwoju inwestycji.

Faktem jest, że w ciągu ostatnich kilku lat kraj znacząco obniżył poziom bezrobocia iw chwili obecnej w niektórych branżach brakuje pracowników.

Imigranci pracy pomagają zapobiec likwidacji przedsiębiorstw z powodu niedoboru pracowników, a także pozytywnie wpłynąć na skuteczność działania firm i firm, dzięki czemu dotacje przyznane przez UE są skuteczniej wykorzystywane.

W Polsce rośnie emeryta, ponieważ wzrosła długość życia ludności, a od 1 października nastąpił spadek wieku emerytalnego i przy niskich wskaźnikach urodzeń naród narasta.

Wszystko to prowadzi do braku rąk, dlatego konieczne jest stworzenie wszystkich warunków dla młodych Polaków, po ukończeniu studiów, nie chodzących do innych krajów w poszukiwaniu wyższej pracy zarobkowej. Ponadto łatwiej jest uzyskać wizę pracy dla mieszkańców krajów wschodnich, którzy przede wszystkim przyjeżdżają do pracy w Polsce.