Rolnicy chcą, aby umożliwić sprzedaż produktów

15011611W Sejmie został niedawno zarejestrowany projekt ustawy, na podstawie której właściciele gospodarstw mogą otrzymać możliwość sprzedaży produktów, które rosną lub produkcji.

Inicjatorami projektu zostały wykonane przez przedstawicieli „Kukiz’15.”

W ramach proponowanej ustawy jest okazją do legalizacji sprzedaży żywności bezpośrednio do tych, którzy rosną i ich produkcji. Pozwoli to na zwiększenie dochodów rolników, jak i dostarczać je z konieczności sprzedaży swoich produktów nielegalnie. Przypomnijmy, że w ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na żywność ekologiczną. Szczególnie duże zapotrzebowanie na szynką i serem. Nie jest tajemnicą, że wielu rolników nielegalnie zajmuje się sprzedażą swoich produktów. Jeśli aktualna ustawa wejdzie w życie, będzie to umożliwić rolnikom niezależnie prowadzić sprzedaż, co z kolei spowoduje zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich, i przyczyni się do rozwoju biznesu.