Rozpoczął się program «Dobry start» w Polsce

Pomimo faktu, że przed rozpoczęciem roku szkolnego jest jeszcze dużo czasu, wielu rodziców już przygotowuje dziecko do nauki.

Rząd Polski co roku przeprowadza różne programy społeczne, aby pomóc w przygotowaniu do dużych rodzin szkolnych i rodzin o niskich dochodach. Ten rok nie był wyjątkiem, a jednym z programów rządowych był «Dobry start», który zaczął działać od pierwszego lipca.

W tym krótkim czasie do udziału w tym programie zgłosiło się ponad 90 000 rodzin.

Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku szkolnym w wieku siedmiu lat, a także uczestniczące szkoły techniczne i liceum do dwudziestu lat. Ponadto pomoc będzie udzielana sześciolatkom, jeśli są to uczniowie pierwszej klasy, a także osoby poniżej 24 roku życia niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu otrzymają około 70 euro

Wysokość zasiłku wynosi prawie 70 euro i należy przeznaczyć na zakup przyborów szkolnych. Nie jest to jedyny program, dzięki któremu duża liczba polskich rodzin ma możliwość oszczędzania swojego budżetu. Warto zauważyć, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, jednym z problemów występujących obecnie jest stosunkowo niski przyrost naturalny, w wyniku którego obserwuje się starzenie się narodu.

Jednak zdaniem ekspertów, ostatnio ze względu na szereg programów rządowych, a także poprawę gospodarki w kraju, sytuacja ta zaczęła się stabilizować.

Ważnym czynnikiem jest poprawa opieki medycznej dla obywateli, a także otwarcie nowych szkół, przedszkoli, nie tylko w dużych miastach, ale także na wsiach.

Zwiększenie wynagrodzeń i zapewnianie mieszkań socjalnych wpłynęło na to, że mniej młodych Polaków zaczęło wyjeżdżać do innych krajów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, co miało również pozytywny wpływ na wzrost wskaźnika urodzeń. Uczestnicy programu «Dobry start» będą mogli otrzymywać pomoc finansową od pierwszego września. Warto zauważyć, że w Polsce każdego roku przeznaczane są środki na budowę stadionów, basenów, kampusów sportowych i innych obiektów dla dzieci, aby rosły fizycznie zdrowe i rozwijały się.

Czytaj więcej:
Grabów nad Prosną;
Jutrosin;
Mikstat;
Przedecz;
Wielichowo;